Regulamin:

1. Gangnam.pl to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży kosmetyków azjatyckich, rosyjskich i polskich, gadżetów, artykułów biurowych oraz akcesoriów. Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie wysyłane są z magazynu w Polsce.

2. Dane firmy:
J & M Interactive S.C.
ul. Staszica 14/7
41-800 Zabrze
NIP: 6482790161
REGON: 380289836
Numer konta bankowego: 86 1050 1588 1000 0092 5621 0460 ING BANK ŚLĄSKI

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firmą.

4. Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienia składane są na stronie internetowej www.gangnam.pl oraz w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu.

6. Za złożone zamówienie należy rozumieć: naciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka” przy wybranym produkcie, następnie kliknięcie przycisku „zrealizuj koszyk”, prawidłowe wypełnienie danych w szczegółach płatności, wybranie sposobu płatności i dostawy oraz kliknięcie w przycisk „kupuję i płacę”.

7. Poprawnie złożone zamówienie zawsze potwierdzane jest wiadomością e-mail wysłaną na podany przez klienta adres e-mailowy. Firma zastrzega sobie możliwość innego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia klient zobligowany jest do zapłaty za towary (dla zamówień płatnych z góry) wybranym sposobem zapłaty, bądź przy odbiorze (firmie dostarczającej przesyłkę).

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po dotarciu potwierdzenia zlecenia (przesyłki płatne przy odbiorze) lub po dotarciu zapłaty na konto sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

10. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

11. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

12. Do każdego zakupu zobowiązujemy się dostarczyć paragon lub fakturę VAT, na którym uwidoczniona będzie specyfikacja zakupionych towarów. Specyfikacja sprzedaży oraz paragon lub faktura wystawiane są w chwili, kiedy zamówione towary są dostępne, a zamówienie jest gotowe do wysyłki.

13. Modyfikacji zamówienia można dokonać do momentu wystawienia w/w dokumentów. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (telefonicznie lub poprzez e-mail). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez klienta lub podania w formularzu zamówienia błędnego adresu przez klienta sklep ma prawo dochodzić zwrotu kosztu jego wysyłki (koszt wysłania paczki + jej powrotu).

14. Firma J&M Interactive zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia oraz podanych danych.

15. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę J&M Interactive oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie gangnam.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

16. Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

17. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia.

18. Sklep gangnam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

19. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz metody dostawy.

20. W sklepie gangnam.pl istnieje możliwość wyboru jednej z trzech form płatności:

a) za pobraniem – uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza lub w urzędzie pocztowym lub pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym);

b) z góry (przelewem internetowym lub kartą płatniczą) – wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto sklepu podane mailowo po zakupie;

c) z góry poprzez system płatności internetowej – wpłacenie należnej kwoty poprzez usługę Tpay.

21. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, chyba że strony postanowią inaczej. Sklep internetowy gangnam.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

22. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy zależy od wybranej metody wysyłki. Przesyłki dostarcza kurier DPD do 48 godzin od momentu nadania, firma Inpost do Paczkomatów oraz pracownicy Poczty Polskiej w przypadku listów poleconych.

23. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu zapłaty:

a) przesyłka płatna z góry kurier DPD – 14zł

b) przesyłka pobraniowa kurier DPD – 18zł

c) list polecony (w zależności od wagi produktów i rodzaju produktu) – 7zł-10zł

d) przesyłka płatna z góry Paczkomat – 11,30zł

e) przesyłka pobraniowa Paczkomat – 15,30zł

24. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

25. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem gangnam.pl, może w terminie 14 dni od jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 31 poniżej.

26. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona być wiążąca.

27. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

28. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie, w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

29. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

30. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

31. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

– świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

32. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

33. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

34. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

35. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

36. Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być nowy, oryginalnie zapakowany, posiadać wszelkie zabezpieczające plomby i folie. W szczególności dotyczy to produktów kosmetycznych oraz albumów muzycznych.

37. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie oraz znajdujące się w nim towary nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkty znajdujące się w zamówieniu noszą znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia oraz sporządzić protokół szkody, a także skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

38. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

39. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

40. Kolory produktów mogą się różnić na zdjęciach względem rzeczywistości. Związane to jest z ustawieniami monitorów lub wyświetlaczy. Sklep nie ponosi za to odpowiedzialności.

41. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawa autorskie dla przesyłanych przez klientów nadruków. Produkt spersonalizowany, tzn. z własnym nadrukiem (np. podkładka, kubek, koszulka) nie podlega zwrotowi.

42. Klient poprzez złożenie zamówienia i/lub rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w formie email oraz SMS o najnowszych promocjach i innych wydarzeniach związanych ze sklepem. Aby wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych klient musi wypisać się z newslettera email poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w jego stopce lub zgłosić takie żądanie na kontakt@gangnam.pl podając z mailu swój adres email i/lub numer telefonu.

42. Postanowienia końcowe:

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” klient rejestrując się w bazie sklepu gangnam.pl dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

Sklep gangnam.pl zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, etc.).

Sklep gangnam.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami klientów.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep gangnam.pl zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem sklepu.

Zał. 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

…………………………

podpis konsumenta